Kompletné elektromontážne práce

 • vnútorné a vonkajšie silnoprúdové NN rozvody, prípojky NN, rozvádzače NN
 • montáže uzemnenia, aktívnych a pasívnych bleskozvodov
 • montáže svietidiel do interéru a exteriéru, vonkajšieho osvetlenia
 • montáže domácich audio a video telefónov pre ľubovolný počet účastníkov a brán

Dodávky elektrotechnických prístrojov a zariadení

 • silnoprúdové, dátové a komunikačné, vodiče, káble a káblové súbory
 • interiérové a exteriérové svietidlá a svetelné zdroje
 • spínače a zásuvky všetkých dizajnov do interéru aj exteréru
 • modulárne prístroje do rozvádzačov (ističe, chrániče, vypínače, prepäťové ochrany, motorové ističe, ...)
 • úložné kábelové systémy (rúrky, žľaby, parapetné a podlahové kanály, rošty, rebríky,...)
 • rozvádzače, rozvodnice, zásuvkové skrine (elektromerové, domové, priemyselné, staveniskové, atypické)
 • domáce dorozumievacie zariadenia, audio a video telefóny, gongy, zvončeky
 • elektroinštalačný materiál (krabice, vidlice, svorky, ventilátory, vruty, hmoždinky, ...)

Revízie elektrických zariadení

 • východiskové odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • revízie a kontroly bleskozvodov
 • revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • revízie a kontroly elektrického ručného náradia

Maloobchod a veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom

 • maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s kompletných elektroinštalačným materiálom
 • výhradné zastúpenie firmy MAKEL na Slovensku

Poradenské a servisné služby

 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti úspor elektrickej energie, znižovania nákladov, bezpečnosti práce pri obsluhe elektrických zariadení, strojov...
 • odstránenie zistených závad po vykonaných revíziách
Ing. Jozef Kurčina ELEKTROMONT, Babín 202, 029 52 Hruštín
Mobil: +421 902 977857, Tel./Fax: +421 43 5577 395
Webdesign: WebLab